Brukervilkår

«Overvinne - Tilbake til arbeidsplassen», etter dette kalt Tjenesten, eies og driftes av psykologi-og teknologiselskapet SuperEgo AS. Når du registrerer en bruker på Tjenesten, inngår du avtale med SuperEgo AS, med organisasjonsnummer 913820622. 

Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter ved registrering av bruker på Tjenesten fra SuperEgoAS. Tjenesten er et tilbud til helseforsikringskunder hos If forsikring & Vertikal Helse. Du må ha gyldig helseforsikring for å få tilgang til Tjenesten. Når du registrerer en brukerkonto på Tjenesten, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Tjenestens bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder og medlemmer må opprette en konto for å benytte det fullstendige innholdet på Tjenesten. Brukernavn og passord på Tjenesten er personlig og skal aldri distribueres til andre.

Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Tjenesten. Fra tid til annen vi lvi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

Varighet og Oppsigelse
Tilgang til tjenesten varer så lenge du har gyldig helseforsikring hos If forsikring & Vertikal Helse.

Rettigheter
Alle rettigheter til Tjenesten tilhører SuperEgo AS. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten skriftlig avtale med redaksjonen i SuperEgo AS.

Ansvar ved nedetid, eller tekniske problemer
Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. SuperEgo AS vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi deg informasjon om begrensninger. SuperEgo AS er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt. 

Behandling av personopplysninger
SuperEgo AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold på Tjenesten og hos SuperEgo AS.

Samtykke til markedsføring
Ved registrering av bruken i Tjenesten samtykker du samtidig til å motta nyhetsbrev om Tjenesten. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på post@overvinne.no eller kundestøtte på denne siden.

Personvern

Hva vet vi om deg, og hva bruker vi det til?
«Overvinne - Tilbake til arbeidsplassen», etter dette kalt Tjenesten, er laget for å gi deg psykologisk informasjon og støtte når samfunnet gjenåpnes. Om du ønsker å få tilgang til alt innholdet på nettsiden ber vi deg om å registre deg som bruker. Vi ønsker at du skal ha kontroll over det du deler med oss og vite at det er anonymt og kryptert. Sett deg gjerne inn i dette slik at du forstår vår praksis om hvordan vi samler inn, bruker, deler og tar vare på dine personopplysninger.

Hva vil kryptert si?
Kryptert vil si at informasjonen «skjules» med en nøkkel, og kan ikke leses eller låses opp før man bruker den riktige nøkkelen. For å få til dette bruker vi utbredte og anerkjente algoritmer (en slags kodeserie som løser problemer) og metoder, sammen med en nøkkellengde som er tilstrekkelig.

Hva menes med personopplysninger
Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navnet ditt, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.
Tjenesten eies og driftes av psykologi- og teknologiselskapet SuperEgo AS. SuperEgo samler inn og bruker personopplysninger, data som kan knyttes til våre brukere og medlemmer. Vi har ansvar for å håndtere dine opplysninger og data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og forventninger som du som bruker har.  Det er SuperEgo som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.

Hva bruker Superego dine data til?
SuperEgo samler inn og bruker data for å kunne tilby alle våre brukere gode og trygge digitale tjenester. Vi brukerdata til å:
- Tilpasse innhold som kan interessere deg. 
- Levere og måle innhold.  
- Forbedre produktene våre. Vi analyserer adferden til grupper av brukere, og ser på hva slags innhold som blir mest lest, eller hvilken funksjonalitet brukerne aktivt tar i bruk (for eksempel nyhetsbrev). Dette gjør at vi kan rette oss mer presist mot deg og gi deg det vi mener er riktig og bra for deg. For at vi skal kunne tilpasse oss dine behov best mulig, forsøker vi å sende deg informasjon som er relevant.
- Levere og administrere brukerkonto og andre tjenester som du som bruker bestiller. 
- Forebygge misbruk av tjenestene våre, som for eksempel deling av et digitalt abonnement eller forsøk på å omgå, eller lure våre sikkerhetsmekanismer.
- Forske. Vi ønsker å vite om det vi tilbyr har noen positive effekter på deg som bruker. Selvsagt vil vi ikke bruke noen av dine opplysninger uten tillatelse. I tillegg skal informasjon vi bruker til forskning være anonymisert og det betyr at ingenting kan spores tilbake til deg som  person.
- Gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig. Du vil se at vi oppmuntrer deg til å gi oss tilbakemelding når noe ikke virker slik det skal, eller hvis du er misfornøyd med opplevelsen av Tjenesten. 

Vi jobber hardt for å gjøre det lett å forstå hvordan og hvorfor vi bruker data. Listen over er bare en oversikt. Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre dette på en sikker og god måte i samsvar med de forventningene brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. 
Videre må vi sørge for at persondataene slettes når formålet med behandlingener oppnådd. 

Informasjon tjenesten samler inn

Vi samler inn informasjon på to måter: Informasjon du oppgir til tjenesten og informasjonskapsler bygget in i tjenesten.

Typer informasjon du oppgir til tjenesten:
- Brukernavn
- E-postadresse
- Yrkeskategori
- Samtykke til medlemsvilkår og behandling av personopplysninger ved oppstart av tjenesten.
- Tilbakemeldinger til kundestøtte gjennom E-post eller zendesk.

Informasjon samlet inn via informasjonskapsler
Tjenesten samler automatisk inn, gjennom våre servere og ved bruk av informasjonskapsler, informasjon som forteller oss hvordan du tar i bruk Tjenesten. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon av serveren til hjemmesiden. Hver informasjonskapsel inneholder anonymisert informasjon om hvordan du bruker hjemmesiden og tjenester, som gir oss muligheten til å videreutvikle og oppdatere opplevelsen din av våre produkter og tjenester. 
Dersom du ønsker det er det mulig å deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær samtidig oppmerksom på at dersom du blokkerer enkelte informasjonskapsler kan du risikere at du ikke får; registrert deg, logget inn på Tjenesten, tilgang til deler av Tjenesten eller fullt ut benytte deg av Tjenesten.

Denne listen over informasjonskapslene (cookies) som brukes på våre nettsider gir en kort forklaring på hvorfor de brukes:
cky-active-check, Cookie samtykke banner – Sjekk om banner er aktivt.
cookieyesID, Cookie samtykke banner – Unik id for besøkende.
cky-consent, Cookie samtykke banner – Huske samtykke.
cookieyes-necessary, Cookie samtykke banner – Huske samtykke Necessary kategori.
cookieyes-functional, Cookie samtykke banner - Huske samtykke Functional kategori.
cookieyes-analytics, Cookie samtykke banner - Huske samtykke Analytics kategori.
cookieyes-performance, Cookie samtykke banner - Huske samtykke Performance kategori.
cookieyes-advertisement, Cookie samtykke banner - Huske samtykke Advertisement kategori.
cookieyes-other, Cookie samtykke banner – Huske samtykke Other kategori.
__cfruid, Zendesk/Cloudflare, identifisere sikker webtrafikk.
__stripe_mid, Stripe.
__stripe_sid, Stripe.
m, Stripe.
_ga_9LDEZP29DQ, Google Analytics. Analyse av Webtrafikk
_ga, Google Analytics. Analyse av Webtrafikk.

Hvor lenge lagrer SuperEgo personopplysningene mine?
Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger varierer avhengig av formålet med behandlingen. I SuperEgo har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder. Du kan finne detaljert informasjon om våre rutiner for lagringstid her. 

Bruk av databehandlere
Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte data behandlere for oss. Det betyr at SuperEgo fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskap som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss, og har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at tjenesteleverandører heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. SuperEgo sin bruk av databehandlere vurderes grundig for informasjonssikkerhet, for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlige databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med lovens krav.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge ogEU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU, er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan går jeg frem til å benytte meg av rettighetene mine?
Dine personopplysninger er dine data og du har sterke rettigheter; du har rett til å få innsyn i opplysningene dine, du har rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg, og du kan be om at databehandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Visse data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller få overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Nedenfor forklarer vi disse rettighetene nærmere, i tillegg til også å beskrive hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene. Dersom du ikke vet om SuperEgo behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte SuperEgo. 

- Du har rett til å se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). 
- Du har rett til å få se hvilke opplysninger om deg vi behandler. For å be om innsyn, logger du deg inn på Brukerkonto
- Du har rett til å få endret uriktige opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Dersom det er opplysninger som du mener må rettes, kan sende en e-post til SuperEgo
- Du har rett til å få data slettet («retten til å bli glemt»). Du har som hovedregel rett til å få slettet dine personopplysninger. Dersom du har aktive abonnementer vil derimot alle data som nødvendige for at vi skal kunne levere disse abonnementene, beholdes frem til abonnementene utgår. For å be om sletting, sender du en e-post til post@overvinne.no.

Du har rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at personers rettigheter og personvern ikke veier tyngre.I slike tilfeller har du rett til å protestere mot at SuperEgo behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet med behandlingen er direkte markedsføring. I enkelte sammenhenger har du også anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten, kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet. 

Du kan enkelt administrere dine samtykker i innstillingene på min side
Du har rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format. Dersom det er teknisk mulig og forsvarlig, har du også rett til å få informasjon om deg overført til en annen virksomhet. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg, eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg.Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og personvern, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi andre lovkrav eller hensyn medfører krav til lagringstid.

Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger kan behandles av SuperEgo, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?
Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til et bestemt formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som samtykket gjelder for. Du tar med oss kontakt på e-post med post@overvinne.no.

Klager, innspill eller andre henvendelser
En av våre viktigste oppgaver er å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller andre innspill, kan du kontakte oss på post@overvinne.no

Retting og sletting av personopplysninger
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til åta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen. Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Om du har noen spørsmål angående personvern, kontakt oss gjerne: post@overvinne.no

Til forsiden

Godta brukervilkår