Modul 5:

For ledere

Som leder har du en avgjørende rolle når de ansatte skal komme tilbake til den fysiske arbeidsplassen. Her kan du lære hvordan du som leder kan møte ansatte som opplever usikkerhet rundt smittevern og endring i arbeidssituasjon, og noen teknikker som kan brukes for å bygge et sterkere team.

Psykologspesialist Svein Øverland
Psykologspesialist Hans Andreas Knutsen

Til ledere
Episode 1
|
1:44
Om hvorfor det kan være en god ide å tilby Tilbake til arbeidsplassen til dine ansatte.
60a77a44978dee2fe0e8bed7
Om hvorfor det kan være en god ide å tilby Tilbake til arbeidsplassen til dine ansatte.
Dialogisk kommunikasjon
Episode 2
|
10:00
Hva er de viktigste faktorene for å forbedre effektivitet og beslutinger i et team?
60a77acee2c17aaad7c4c0ef
Hva er de viktigste faktorene for å forbedre effektivitet og beslutinger i et team?
Gruppeoppgave Dialogisk kommunikasjon
Episode 3
|
7:57
Hva er dialogisk kommunikasjon, og hvordan kan du som leder bruke det for å øke effektivitet, kvalitet og lagfølelsen.
60a77c16976f3d6487d8ab4d
Hva er dialogisk kommunikasjon, og hvordan kan du som leder bruke det for å øke effektivitet, kvalitet og lagfølelsen.
Gruppeoppgave Hemmelig venn
Episode 4
|
6:17
Å benytte seg av dialogisk kommunikasjon kan være effektivt, men også vanskelige å gjennomføre. Her kan du som leder lære en metode for å få med dine ansatte på denne øvelsen.
60a77c493c7862bb9fc498ff
Å benytte seg av dialogisk kommunikasjon kan være effektivt, men også vanskelige å gjennomføre. Her kan du som leder lære en metode for å få med dine ansatte på denne øvelsen.
Hvordan forholde seg til uvillige ansatte
Episode 5
|
11:09
Hvordan du som leder kan kommunisere med ansatte som er uvillige til å endre seg, eller som er usikre på en endring de skal inn i.
60a77c6ee82ae85357a9b144
Hvordan du som leder kan kommunisere med ansatte som er uvillige til å endre seg, eller som er usikre på en endring de skal inn i.
Hvordan skape teamfølelse
Episode 6
|
8:29
Hvordan du som leder kan få fram det beste i hver enkelt ansatt.
60a77c8e24a61a728ce99168
Hvordan du som leder kan få fram det beste i hver enkelt ansatt.
Til forsiden