Modul 1:

Om endring

Hva er det som gjør folk mer eller mindre sårbare for psykiske utfordringer og vansker? Psykologene Svein og Hans Andreas snakker om hvordan man kan bli bedre rustet til å møte og håndtere utfordrende situasjoner.

Psykologspesialist Svein Øverland
Psykologspesialist Hans Andreas Knutsen

Samtale om å komme tilbake til arbeidsplassen
Episode 1
|
14:14 min
Om hvordan man kan forandre på ting man er misfornøyd med på arbeidsplassen
608143bdb24813714323029e
Om hvordan man kan forandre på ting man er misfornøyd med på arbeidsplassen
Om beskyttende faktorer
Episode 2
|
08:38 min
Hva er beskyttende faktorer, og hvordan man kan få et tankesett som løser utfordringer.
6081444a31f6082dab9666cc
Hva er beskyttende faktorer, og hvordan man kan få et tankesett som løser utfordringer.
Effektive beslutninger
Episode 3
|
10:17 min
Hvordan du kan ta effektive beslutninger og oppnå målene du setter deg?
6087d79f9cac8d0663b02a67
Hvordan du kan ta effektive beslutninger og oppnå målene du setter deg?
Overvinneplanen
Episode 4
|
3:26
Hvordan kan man legge en plan for å håndtere psykologiske utfordringer og vansker?
Hvordan kan man legge en plan for å håndtere psykologiske utfordringer og vansker?
Modul 1 - Oppsummering, teknikker og metoder
Episode 5
|
01:32 min
En kort oppsummering av modul 1. Hva er det viktigste for å skape den endringen man ønsker?
6087d857f70370df7ce9003c
En kort oppsummering av modul 1. Hva er det viktigste for å skape den endringen man ønsker?
Til forsiden