Modul 3:

Bekymring og grubling

De fleste opplever vanskelige tanker og følelser, og dette vil spesielt være tilfelle i nye og utfordrende situasjoner. Psykologene Svein og Hans Andreas snakker om hvordan man bedre kan forholde seg til egne tanker og følelser når de oppleves ekstra vanskelige.

Psykologspesialist Svein Øverland
Psykologspesialist Hans Andreas Knutsen

Samtale om sunn og usunn bekymring
Episode 1
|
11:56 min
Svein og Hans Andreas snakker om hvordan man kan finne balansen mellom å respektere smittefare og delta i åpningen av samfunnet.
60814580c4340f189456c92c
Svein og Hans Andreas snakker om hvordan man kan finne balansen mellom å respektere smittefare og delta i åpningen av samfunnet.
Forelesning om LET-metoden
Episode 2
|
5:46 min
Hvordan kan skille mellom begrunnet og ubegrunnet bekymring, og hvordan kan man håndtere det?
6087da14bf769510552d2e26
Hvordan kan skille mellom begrunnet og ubegrunnet bekymring, og hvordan kan man håndtere det?
Forelesning om angsthierarkiet
Episode 3
|
9:20 min
Hvordan kan man bedre håndtere engstelse, og når blir engstelse til angst?
6087da46b2aec07f0636a747
Hvordan kan man bedre håndtere engstelse, og når blir engstelse til angst?
Forskjellen på bekymring og grubling
Episode 4
|
5:46 min
Svein snakker om hva som er forskjellen på bekymring og grubling. Hvordan kan man håndtere bekymringer som er sterke og gjentagende?
60a696b90d87928831452ad9
Svein snakker om hva som er forskjellen på bekymring og grubling. Hvordan kan man håndtere bekymringer som er sterke og gjentagende?
Samtale om bekymring og problemsortering
Episode 5
|
15:21
Svein og Hans Andreas snakker om hvordan kan vi løse problemer innenfor vår kontroll, og hvordan kan vi forholde oss til problemer utenfor vår kontroll?
60a69884d4c1583dc11f95d4
Svein og Hans Andreas snakker om hvordan kan vi løse problemer innenfor vår kontroll, og hvordan kan vi forholde oss til problemer utenfor vår kontroll?
Modul 3 - Oppsummering, teknikker og metoder
Episode 6
|
1:51 min
En kort oppsummering om hvordan man kan forholde seg til og håndtere bekymring.
6087eb19316fb071fb8bc021
En kort oppsummering om hvordan man kan forholde seg til og håndtere bekymring.
Til forsiden